Vahlovice + černá žula oblouk

Urnový hrob 70 x 100 – na 6 uren

Tvar dle katalogu: šikmý oblouk

Kód: 220121