Vahlovice + Indie Black rovný

Urnový hrob 70 x 100 – na 6 uren

Tvar dle katalogu: rovný

Kód: 240047